Informacje organizacyjne

 1. KOSZT KONFERENCJI

  Koszt konferencji wynosi 250 zł (bez noclegów), 400 zł (z noclegami). Kwotę prosimy wpłacić na konto:
  Bank Millenium SA w Warszawie
  45 1160 2202 0000 0000 3174 8579 hasło „Dialog”
  Uczestnicy, którzy tego nie uczynią, sami opłacają na miejscu (drożej).

 2. RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

  • 23 maja 2008 (piątek)
   • 14.30 Kawa na powitanie
   • 15.00 Otwarcie konferencji
   • 15.15 - 17.00 Sesja plenarna
   • 17.00 – 17.30 Przerwa
   • 17.30 – 19.00 Sesja plenarna, dyskusja
   • 19.00 - 20.30 Uroczysta kolacja
   • 20.30 Spektakl - Grupa Teatralna Magazyn Prób Bezpsa: "Eros, czyli pożądanie porządku albo porządek pożądania" (spektakl na podstawie „Uczty” Platona).
  • 24 maja 2008 (sobota)
   • 9.00 - 11.00 Obrady w sekcjach
   • 11.00 – 11.30 Przerwa
   • 11.30 – 13.30 Obrady w sekcjach
   • 13.30 – 15.30 Obiad
   • 15.30 Wyjazd do Ciechocinka
   • 16.00 – 18.00 Zwiedzanie Ciechocinka, dyskusje o granicach przy tężniach
   • 18.00 – 21.00 Kolacja „Pałacyk”, koncert „Muzyka bez granic”
   • Ok. 22.00 powrót do Torunia
  • 25 maja 2008 (niedziela)
   • 10.00 Zakończenie konferencji przy kawie i czas na zakup pierników
 3. DOJAZD I ZAKWATEROWANIE

  • Konferencja odbywa się w Hotelu Uniwersyteckim, ul. Szosa Chełmińska 83a,
  • Dojazd z dworca PKP linia 27, piąty przystanek (nie licząc początkowego), patrz mapka.
  • Koszt noclegów wliczony w opłatę konferencyjną, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Parking przy hotelu bezpłatny (wjazd w bramę Gimnazjum Akademickiego).
 4. SPRAWY WYDAWNICZE

  Warunkiem opublikowania tekstu w zbiorze materiałów pokonferencyjnych jest jego jakość (będą publikowane tylko najlepsze teksty i ściśle związane z tematem granicy) oraz przesłanie do dnia 30 sierpnia 2008 r.

  Wskazówki techniczne dotyczące przygotowania tekstu:

  • plik *.rtf lub *.doc (Word 95 lub wyższy); elektroniczna wersja tekstu powinna być odzwierciedleniem wydruku,
  • czcionka: 12 punktów Times New Roman, interlinia 1,5 wiersza, nie stosować podkreśleń, do cytatów należy stosować tylko cudzysłów,
  • lewy margines 3 cm, pozostałe ok. 2,5 cm, druk jednostronny,
  • przypisy tekstowe i bibliograficzne – czcionka 10 punktów z odnośnikami w indeksie górnym, interlinia 1,5 wiersza, przypisy na stronie pod tekstem, cudzysłów należy stosować do tytułów czasopism; kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów; zapis bibliograficzny: pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko, przecinek, tytuł dzieła, przecinek, miejsce wydania i rok wydania, przecinek, numer strony, do którego przypis odsyła, kropka; nie należy podawać wydawnictw; w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł, tytuł czasopisma, rok, kolejny numer i stronę; należy stosować polskie skróty: tamże, tenże,... .
  • prosimy nie zostawiać pustych wierszy, nie dzielić wyrazów, nie stosować żadnego specjalnego formatowania,
  • ujednolicona i ciągła numeracja stron i przypisów
  • streszczenie w języku angielskim lub niemieckim (maksymalnie pół strony).

  Teksty, które nie spełnią tych wymogów nie będą publikowane.

  Adres:
  Instytut Politologii UMK,
  Prof. zw. dr hab. Marek Szulakiewicz,
  87-100 Toruń,
  ul. Batorego 39L